Soup with mostly vegetables

Ramadan | 5 simple ideas on what to eat for Iftar

(Nederlandse versie onderaan)

By Zahra | During the fasting month of Ramadan, Muslims are allowed to eat from dusk till dawn. The meal consumed before fasting, typically just before dawn, is called Suhoor. The meal that serves to break the fast, which is after sunset, is called Iftar. As Muslims only have a few hours to eat during this time period, it is good for them to be mindful of what they consume during this time. In the previous article, I shared five simple ideas on what to eat for Suhoor. This time, I’m sharing five simple ideas on what to eat for Iftar.

1. Fruit salads
Most Muslims break their fast with a date. It is said that dates are easily digested while at the same time providing energy and nutrients. They can also help the body’s glucose levels quickly return to normal. After breaking the fast with a date, raw fruit with a high water content are a wise choice to continue with. Think melon, grapes, apples, pears and watermelon. They are easily digested by and assimilated in the body. And they also provide much needed nutrients and energy. Flushing it all away with a tall glass of water will definitely add up to help rehydrate your body.

2. Different kinds of soup
Eating soup after breaking your fast is also a good idea, because it’s easy on the stomach after a long day of fasting. It’s also a good way to replenish fluids lost during the day, while at the same time getting in nutrients. The nice thing about soup is that you can endlessly vary. From a rich vegetable soup, to a creamy zucchini soup, a spicy corn and bell pepper soup, and a surprising leek and potato soup. And the list does go on!

3. Fried quinoa with vegetables and egg
Quinoa contains complex carbohydrates which are ideal to eat when fasting as these take longer for the body to digest, keeping you full longer. If you add vegetables for the phytonutrients, which help fuel your body with the essential nutrients your body needs, and eggs to restock your body with protein–which is an important building block for muscles, bones, cartilage, skin, hair and blood–you can be sure that you’re having a wholesome meal that will also help you continue your fast with a head start the following day.

4. Grilled vegetables with brown rice
Grilling is said to be the healthiest way of preparing vegetables, as vegetables soak up a lot of fat when they are fried and they lose a lot of their nutritional value in the water when boiled. As for rice, the go to should be brown rice when it comes to choosing the healthier option, because brown rice contains extra nutrients. It has more fiber and antioxidants and also contains important vitamins and minerals. When you add the grilled vegetables to the brown rice, having first marinated them before grilling with some olive oil, lemon juice, a crushed garlic clove and some herbs, what will await you will be a delicious and nutritious Iftar meal after the sun sets.

5. Boiled sweet potato kumpir
Kumpir is the Turkish version of baked potato. The potato is baked in the oven, split open, and the potato’s flesh is mixed with butter, salt and a Turkish cheese similar to mozzarella. The mashed potato is then topped with a variety of ingredients to your own liking, such as pickles, sweetcorn, black and green olives, grated carrots, and coleslaw. For this Iftar meal, I suggest you use a sweet potato and boil it, as it has been shown that boiled sweet potatoes have a more favorable impact on blood sugar regulation than when they are baked or grilled, providing sweet potatoes with a lower glycemic index value than the other two options. Boiling also helps make the nutrients of the sweet potato more bioavailable so that they can easily be absorbed by our system. Mash the boiled sweet potato as mentioned above and then add all the toppings that are to your own liking and that would normally go on a traditional kumpir. Enjoy!

Also read: Why Muslims fast and what you need to know about fasting

As every year, the month of Ramadan is only with us for a short period of time. If we also work on being in a mindful state of worship during this month and hopefully beyond, we’ve at least done our part and the reward will be with the Creator, Glorified and Exalted be He.

What is your go to food for breaking your fast?

Much love,
Zahra

Photo credits: PexelsRamadan | 5 makkelijke receptideeën voor Iftar

Door Zahra | Tijdens de vastenmaand Ramadan mogen moslims eten van zonsondergang tot zonsopgang. De maaltijd die wordt genuttigd voor aanvang van het vasten, meestal vlak voor zonsopgang, heet Suhoor. De maaltijd die dient om het vasten te verbreken na zonsondergang wordt ook wel Iftar genoemd. Aangezien moslims maar een paar uur de tijd hebben om te eten tussen zonsondergang en zonsopgang, is het goed voor hen om rekening te houden met wat ze in deze tijd tot zich nemen. In het vorige artikel deelde ik vijf makkelijke receptideeën voor Suhoor. Dit keer deel ik vijf makkelijke receptideeën voor Iftar.

1. Fruitsalades
De meeste moslims verbreken hun vasten met een dadel. Dadels zouden makkelijk te verteren zijn terwijl ze tegelijkertijd energie en voedingsstoffen leveren. Ze zouden ook kunnen helpen de glucosewaarden van het lichaam snel weer normaal te krijgen. Nadat het vasten verbroken is met een dadel is fruit met een hoog watergehalte een verstandige keuze om mee verder te gaan. Denk aan meloenen, druiven, appels, peren en watermeloenen. Dit fruit verteert makkelijk en wordt ook makkelijk opgenomen in het lichaam. Het biedt bovendien ook de nodige voedingsstoffen en energie. Wanneer je dit alles wegspoelt met een grote glas water help je jouw lichaam zeker weer op weg met de juiste hydratatie.

2. Verschillende soorten soep
Het eten van soep na het verbreken van jouw vasten is ook een goed idee, omdat het gemakkelijk op de maag is na een lange dag vasten. Het is ook een goede manier om de gedurende de dag verloren vloeistoffen weer aan te vullen, terwijl je tegelijkertijd voedingsstoffen binnenkrijgt. Het fijne aan soep is dat je eindeloos kunt variëren. Van een rijke groentesoep tot een romige courgettesoep, een pittige maïs- en paprikasoep en een verrassende prei- en aardappelsoep. En de lijst gaat nog door!

3. Gebakken quinoa met groenten en ei
Quinoa bevat complexe koolhydraten die ideaal zijn om te eten wanneer je gaat vasten, omdat deze langer nodig hebben voordat het lichaam ze verteert waardoor je je langer vol zult voelen. Als je hieraan groenten toevoegt voor de fytonutriënten, die jouw lichaam voorzien van essentiële voedingsstoffen, en eieren voor de proteïne, wat een belangrijke bouwsteen is voor spieren, botten, kraakbeen, huid, haar en bloed, kan je er zeker van zijn dat je een gezonde maaltijd voor je hebt die jou ook zal helpen jouw vasten op goede voet voort te zetten de volgende dag.

4. Gegrilde groenten met bruine rijst
Grillen is de gezondste manier om groenten voor te bereiden, omdat groenten veel vet absorberen wanneer ze worden gebakken en veel van hun voedingswaarde in het water verliezen wanneer ze worden gekookt. Wat rijst betreft is bruine rijst de gezondere optie, omdat bruine rijst extra voedingsstoffen bevat. Het bevat meer vezels en antioxidanten, maar ook belangrijke vitaminen en mineralen. Wanneer je de groenten vóór het grillen eerst hebt gemarineerd in een marinade van olijfolie, citroensap, een geplette teentje knoflook en wat kruiden, het geheel daarna toevoegt aan de bruine rijst, zal gegarandeerd een heerlijke en voedzame Iftar-maaltijd jou opwachten wanneer de zon onder is gegaan.

5. Kumpir van gekookte zoete aardappel
Kumpir is de Turkse versie van de gebakken aardappel. De aardappel wordt in de oven gebakken, opengesneden en wordt dan gemengd met boter, zout en een Turkse kaas die lijkt op mozzarella. De aardappelpuree wordt daarna getopt met verschillende ingrediënten naar eigen smaak, zoals augurken, suikermaïs, groene en zwarte olijven, geraspte wortel en koolsla. Voor deze Iftar-maaltijd stel ik voor een zoete aardappel te gebruiken en die te koken, omdat er is aangetoond dat gekookte zoete aardappelen een gunstiger effect hebben op het reguleren van de bloedsuikerspiegel dan wanneer ze worden gebakken of gegrild. Dit is omdat gekookte zoete aardappelen een lagere glycemische indexwaarde hebben dan de andere twee bereidingsopties. Koken helpt ook om de voedingsstoffen van de zoete aardappel meer biologisch beschikbaar te maken, zodat ze gemakkelijk door ons systeem kunnen worden opgenomen. Prak dan de gekookte zoete aardappel zoals hierboven vermeld en voeg tot slot alle toppings toe die jij lekker vindt en die normaal gesproken op een traditionele kumpir gaan. Eet smakelijk!  

Lees ook:
Waarom moslims vasten en wat je moet weten over het vasten

Zoals elk jaar is de vastenmaand Ramadan er slechts voor een korte tijd. Als wij naast het vasten ook werken aan het verkeren in een bewustere staat van aanbidding gedurende deze maand en hopelijk ver daarna, dan hebben wij in ieder geval ons deel gedaan en zal de beloning bij onze Schepper zijn, Verheerlijkt en Verheven is Hij.

Met wat verbreek jij het liefst jouw vasten?

Veel liefs,
Zahra

6 thoughts on “Ramadan | 5 simple ideas on what to eat for Iftar

  1. Origineel en inspirerend weer, had het nooit geweten van een zoete aardappel. Thanks! Mooie afsluiting ook ♥

    1. Jazaki Allahu khayran voor jouw superlieve woorden weer, Nadia! Heel fijn om te horen dat je het artikel nuttig vond! <3

  2. Hier verbreken we standaard het vasten met dadels, water, soep n veel fruit. Baarak Allaahou fieki voor je nuttige artikel♥️

  3. Allahoema bareek, zo inspirerend.. nuttige, gezonde en vooral waardevolle tips/ recepten. keep up the good work❤

Leave a Reply to Zahra Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *